Inwoners uit Fryslân moeten de gelegenheid krijgen om financieel mee te kunnen doen in Windpark Fryslân. Om dit mogelijk te maken stelden de Provinciale Staten gisteren de uitgangspunten vast voor deze burgerparticipatie. In totaal tien miljoen euro aan obligaties wordt beschikbaar gesteld van de in totaal tachtig miljoen euro die de provincie Fryslân met een zogeheten achtergestelde lening aan Windpark Fryslân verstrekt. Van de andere zeventig miljoen zal het rendement via duurzaamheidsprojecten terug vloeien naar de samenleving.
                              
Tijdens haar laatste vergadering na twaalf jaar statenlidmaatschap zorgde Fernande Teernstra er met een amendement voor dat voorkomen wordt dat bij de burgerparticipatie de obligaties in handen komen van één of enkele partijen. Een grote meerderheid van de Staten stemde voor dit amendement.
                                                         
Inwoners van Makkum en de omliggende IJsselmeer-regio krijgen voorrang bij het verwerven van obligaties, maar heel Fryslân moet kunnen profiteren van dit windpark van en voor Friezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.