De provincie wil de komende maanden haar sportbeleid herzien en gaat hierover in gesprek met verschillende partijen uit de provincie. Algemeen doel is om sport in zijn algemeenheid te stimuleren. Het sportbeleid bestaat uit de onderdelen breedtesport, Friese sporten, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we via een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Voor het behoud van de Fryske cultuursporten subsidiëren we verschillende specifieke organisaties. De startnotitie voor het nieuwe beleid is vastgesteld in de Provinciale Statenvergadering van 23 september 2020.

Als CDA hebben we hier van harte mee ingestemd. Het maatschappelijk belang van sport is groot: sport is gezond, verbindt, geeft plezier, draagt bij aan de identiteit en bevordert het vestigingsklimaat voor bedrijven. Grote sportevenementen hebben economische en promotionele waarde. Als CDA willen wij sport dan ook actief promoten. Ook willen wij typisch Friese sporten stimuleren, zoals kaatsen, fierljeppen, Frysk damjen en skûtsjesilen. Het huidige subsidieniveau hiervoor moet gehandhaafd blijven. 

Samen met onder andere de VVD hebben we moties ingediend ter bevordering van de G sporten en de E sporten. De G staat voor de gehandicaptensport waarbij de provincie in haar beleid veel aandacht gaat besteden aan deze belangrijke vorm van sporten. Als CDA vinden we het zeer belangrijk dat alle inwoners van onze provincie mee kunnen sporten en bewegen en daarom zijn we erg blij dat deze motie het gehaald heeft. Hetzelfde geldt voor de E sporten. Dit staat voor de Electronic sports, waarbij we de gedeputeerde hebben gevraagd technologische ontwikkelingen en digitale mogelijkheden te gebruiken om jongeren meer te laten bewegen. U kunt daarbij denken aan programma’s die leren en bewegen integreren in het onderwijs. De twee gezamenlijke moties hebben het gehaald. 

En hoewel de winter nog ver weg lijkt met deze mooie herfstdagen, hebben we als CDA ook aandacht gevraagd voor het schaatsen. Juist nu er steeds minder tochten buiten zijn, willen we dat de jeugd in aanraking blijft met het schaatsen. Het initiatief van Sven Kramer om een schaatsacademie te starten en al zijn kennis en ervaring te gebruiken om kinderen enthousiast te maken voor de mooie schaatssport juichen we toe. We zijn blij dat gedeputeerde Sander de Rouwe hier het zelfde over denkt!

Het blijft alleen jammer dat we geen moties kunnen indienen om die Elfstedentocht dit jaar door te laten gaan. Maar we blijven hopen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.