Het elfde punt op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 26 mei is de Regionale Enerzjystrategy Fryslân 1.0. Het afgelopen anderhalf jaar is er samen met betrokkenen een dialoog gevoerd over de energietransitie die heeft geresulteerd in de Fryske RES 1.0, die aansluit bij het Klimaatakkoord. Deze uitdaging vraagt om daadkracht, betrokkenheid en inzet van velen. 

Woordvoerder Johan Tjalsma is tevreden met het voorstel dat er ligt en noemt het een echte Fryske opgave met realistische oplossingen. In zijn bijdrage werd benoemd dat het vol leggen van het landschap met zonnepanelen als oplossing voor boeren zonder opvolgers, de fractie mateloos ergert. Het is goed dat er daarom een zonneladder is vastgelegd en hij is hier ook erg trots op. De RES leidt op veel plekken in het land tot veel bestuurlijke problemen. In Fryslân is het gelukt om een realistisch plan voor te leggen met draagvlak van gemeenten, Wetterskip en Liander. De bijdrage eindigt met een vooruitblik op de stemming waarin de fractievoorzitter bevestigt voor de RES te willen stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.