Op maandag 25 oktober stond in de Leeuwarder Courant het artikel 'Zoutangst legt werk aan vaargeulen IJsselmeer stil'. Voor Statenlid Rendert Algra was dit een reden om hierover schriftelijke vragen in te dienen bij gedeputeerde Fokkens. De vragen die zijn gesteld zijn:

1. Hat it Kolleezje kennis nommen fan it artikel ‘Zoutangst legt werk aan vaargeulen IJsselmeer stil’ yn’e LC fan moandei 25 oktober?
2. Hoe lang is DS al op’e hichte fan dizze soargen?
3. Wat betsjut dit foar fertragings foar ferkear oer de Ofslútdyk?
4. Wat betsjut dit foar de kostenûntwikkeling troch it yn earste ynstânsje fuortfallen fan’e sânwinning?
5. Wat binne de gefolgen at de djippere fargeulen der net komme sille?

Heeft u vragen over de schriftelijke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Statenlid Rendert Algra op het volgende mailadres: r.algra@fryslan.frl. 

Foto door Iris van der Veen: https://unsplash.com/photos/LDYcRc2QQ2c?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.