Als CDA-fractie zijn we blij het met kabinetsbesluit dat het OV tot september 2022 financiële steun van de overheid krijgt. Dat geeft enige lucht in de overbruggingsconcessie, die op 23 juni is vastgesteld in de Provinciale Statenvergadering. Tijdens deze vergadering is er over de concessie gedebateerd en het het CDA gepleit om de leefbaarheid van het platteland in stand te houden, met goed openbaar vervoer. Nu er voor 2022 extra geld beschikbaar komt, heeft Statenlid Anton Meijerman de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde:

1. Wat voor invloed heeft deze beslissing van het kabinet voor de overbruggingsconcessie 2022-2024?
2. Kan aangegeven worden wat voor eventuele positieve uitwerking dit heeft voor de gehele periode van de overbruggingsconcessie?
3. Welke maatregelen uit overbruggingsconcessie 2022-2024 denkt het college te kunnen schrappen als gevolg van de beslissing van het kabinet?

Voor vragen kunt u terecht bij Anton Meijerman: a.meijerman@fryslan.frl. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.