Statenfractie CDA wil snel naar effectief predatiebeheer weidevogels.  We gaan er bij de provincie op aandringen meer te doen aan predatiebeheer. Predatoren (roofdieren) vreten massaal eieren en kuikens op, waardoor het aantal weidevogels jaarlijks drastisch afneemt. Meerdere beheerorganisaties hebben de noodklok geluid. Het onderwerp komt ook aan de orde in de PS-vergadering van 16 september 2020.

Dweilen met de kraan open 
Het aantal predatoren neemt in soorten en aantallen hand over hand toe, terwijl het aantal weidevogels drastisch afneemt. Het evenwicht is totaal zoek. Boeren, landgebruikers en vrijwilligers doen wel hun uiterste best, maar hun motivatie voor natuurbeheer neemt snel af. Het is dweilen met de kraan open. De provincie Fryslân steekt jaarlijks ruim 20 miljoen in weidevogelbeheer, maar het effect is dus onvoldoende. Attje Meekma: “Fryslân heeft gekozen voor de instandhouding van de weidevogels en met name voor de grutto heeft Fryslân een grote verantwoordelijkheid. Dan kan niet de kool én de geit gespaard worden. Dan gaat het niet lukken”. 

Snelheid is geboden
De provincie werkt wel aan een aanpassing van de Nota Beheer en Schadebestrijding, maar uitvoering van dat beleid kan nog wel een jaar duren. Dat duurt te lang, vindt de CDA Statenfractie. Attje Meekma: “We kunnen niet nog een jaar wachten. Wij vinden dat de aangepaste nota vóór het voorjaar 2021 door PS vastgesteld moet worden. En dat het beleid effectief wordt vóór het nieuwe broedseizoen. De provincie moet er bovendien bij alle betrokkenen in het adviestraject op aandringen dat een vlot proces essentieel is”. Uitstel zal de beheerders, boeren en vrijwilligers nog meer demotiveren en dat is het laatste wat we willen”. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.