Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 15 december is veel over water gesproken. Op de agenda stonden de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Regionaal Waterprogramma (RWP). Water is een belangrijk onderwerp, woordvoerder Anne Schelhaas in zijn bijdrage bij het Regionaal Waterprogramma: “Door klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met extremen. Dat gaat veel aanpassingsvermogen vragen. In het waterprogramma staan maatregelen waarmee we ook de komende decennia weer met het water kunnen leven”

Wel hebben wij opheldering gevraagd zogenoemde actieve risicoaanvaarding. Dit betekent dat ondernemers en burgers kunnen weten dat er veranderingen kunnen plaatsvinden in het peilbeheer en daarmee samenhangend ook geen of minder nadeelcompensatie ontvangen. Het CDA is van mening dat ondernemers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en niet zomaar geconfronteerd worden met veranderingen in het peilbeheer en indien dat wel gebeurd moeten zij kunnen rekenen op een goede nadeelcompensatie.

Tijdens de behandeling van de Kaderrichtlijn Water constateerde woordvoerder Anne Schelhaas dat er al goede vorderingen zijn gemaakt, maar de provincie is er nog niet. Bij de behandeling van dit stuk is eerst aandacht gevraagd voor het vrijwillig beheer van weide- en akkerranden. Het nieuwe beleid van de Rijksoverheid kiest ervoor om dit verplicht op te leggen, zonder vergoeding. Dit kan ondernemers ervan weerhouden om het wel vrijwillig op te pakken. Daarnaast wil het CDA ook meer aandacht voor bewustwording van de schade door medicijnresten in water. Woordvoerder Anne Schelhaas: ““We zijn blij dat er aandacht voor is. Wel vragen we om meer aandacht voor bewustwording van de burgers wat de gevolgen hiervan zijn en dus daardoor op de biodiversiteit”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.