Bij het vaststellen van de Startnotitie Economie door Provinciale Staten op woensdag 1 juli heeft het CDA het belang van digitalisering benadrukt. Daarnaast heeft de fractie aandacht gevraagd voor de menselijke kringloop, ofwel onze eigen ontlasting.

Fryslân wil op basis van het nieuwe bestuursakkoord inzetten op de ontwikkeling van brede welvaart. Wat dit zou kunnen inhouden voor de provincie op economisch vlak, staat beschreven in de Startnotitie Economie. Volgens CDA-Fryslân heeft de coronaperiode aangetoond dat digitalisering van groot belang is. ‘Digitaal verbonden zijn geeft nieuwe kansen voor wonen, werken en ondernemen in Fryslân. Het is mogelijk om in Fryslân te wonen en in de Randstad te werken door een combinatie van thuiswerken en fysiek bij elkaar komen als dat moet,’ aldus CDA-woordvoerder Aebe Aalberts. Echter nog niet iedereen kan zijn weg vinden in de digitale wereld en dat is een slechte zaak vindt het CDA. Eerder deze week verscheen daarover een column van Statenlid Wieke Wiersma in het Friesch Dagblad. Het CDA ziet in dat de provincie bij digitalisering geen grote directe rol heeft, maar indirect kan de provincie haar invloed wel inzetten. Daarom heeft de CDA-fractie samen met GrienLinks, VVD en PvdA een motie ingediend. De motie is met ruime meerderheid aangenomen.

Daarnaast vindt het CDA dat het bij een circulaire economie ook moet gaan over de  kringloopsamenleving; de menselijke kringloop. ‘Via onze ontlasting produceren 17 miljoen Nederlanders volgens WUR ongeveer 117 miljoen kilo stikstof, 70 miljoen kilo fosfaat en 34 miljoen kilo kali. Over fosfaat in de veehouderij is veel te doen, maar ondertussen spoelen we het fosfaat in onze eigen ontlasting achteloos door de wc,’ vervolgt Aalberts. Vorige week heeft minister Van Nieuwenhuizen de kamer geïnformeerd over de strategie Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten. Hier liggen voor Fryslân kansen. Om die kansen te pakken diende het CDA samen met PvdA, GrienLinks, VVD, FNP en CU de motie Next Level Circulaire in. Ook deze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.