De CDA Statenfractie vindt het beeld dat uit onderzoek van de vier noordelijke regionale omroepen over de mijnbouw naar voren komt buitengewoon zorgelijk. Uit dit onderzoek is gebleken dat officiële gegevens en rapporten over mijnbouw in Nederland vol staan met fouten. Regelmatig is sprake van tegenstrijdige adviesrapporten over de gas-, olie-, zoutwinning. Ook worden Europese richtlijnen niet altijd nageleefd en milieuvergunningen niet aangevraagd. Daarnaast zouden de risico’s voor bijvoorbeeld bodemdaling niet in de rapporten opgenomen zijn of gunstiger voor de winmaatschappijen beschreven worden.


CDA Statenlid Attje Meekma: ‘Yn Fryslân wurdt ek gas en sâlt wûn. Wy wolle dêrom witte of der yn Fryslân ek gefallen bekind binne dêr’t sûnder in wetlike ferplichte MER dochs mynbou plak fynt. Ek wolle wy witte of der plakken binne yn de Provinsje dêr ‘t al oan it ljocht kommen is dat de gefolgen fan de mynbou slimmer binne as oarspronklik oanjûn is.’


De Statenfractie wil daarnaast van de provincie weten of het toezicht op de mijnbouw door Staatstoezicht op de Mijnen nog wel voldoende is. Mocht dit niet het geval zijn, dan roept de fractie het college op om samen met de Noordelijke collega’s in gesprek te gaan met de minister.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.