Vandaag werd de begroting van 2020 in de Provinciale Staten besproken. Onze woordvoerder, Aebe Aalberts, stelde hierbij een aantal vragen over het personeelsbudget.

Onze fractie constateerde dat het persooneelsbudget langzamer terugloopt dan wat de afspraak was. Het budget is namelijk in 2020 29% hoger dan de oorspronkelijke uitgangspunten besproken in de begroting van 2019.  Volgens het CDA is het duidelijk dat er onvoldoende stappen zijn gemaakt in het terugbrengen van het personeelsbudget en lijkt er sprake te zijn van achterstallig onderhoud.

Het CDA vindt dat dit verwerkt moet worden in de nieuwe notitie van begin volgend jaar over personeelsbudget. In de eerste instantie ontvingen we geen bevredigend antwoord van het college. In de tweede termijn gaf de gedeputeerde aan dat er in december een uitwerking met toelichting hierover komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.