De provinciale fracties van het CDA en ChristenUnie willen van het College van Gedeputeerde Staten weten hoe zij denken over onteigening en het afnemen van vergunningen. Tijdens de aankomende Statenvergadering van 22 september stellen zij hierover mondelinge vragen.

Eerder deze maand lekte er een advies uit van de landsadvocaat aan het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Om de stikstofcrisis snel op te lossen zou de overheid de vergunningen van boeren moeten afnemen. CDA Statenlid Anne Schelhaas: “Na tweeënhalf jaar van weinig actie, is het onbegrijpelijk dat er nu zulke ingrijpende maatregelen worden overwogen.”

De Friese fracties willen daarnaast ook weten of de gedeputeerde bereid is om versneld in te zetten op een gebiedsgerichte aanpak, middels het plan van boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties. Deze organisaties streven naar een duurzaam evenwicht. Hiervoor hebben zij gezamenlijk een versnellingsvoorstel gedaan.

“Aan alle kanten wordt gewerkt om te komen tot een oplossing om uit de stikstofcrisis te komen”, zegt ChristenUnie Statenlid Wiebo de Vries. Hij vindt het onzorgvuldig dat deze adviezen naar buiten komen. “Het zorgt voor veel onrust in de agrarische sector.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.