Tijdens de bespreking van de provinciale jaarstukken 2018 gaf Aebe Aalberts tijdens zijn ‘fammerede’ aan dat de CDA-fractie blij is met de economische ontwikkeling en het toegenomen aantal Friezen met een baan. In 2018 is een groot aantal infrastructurele werken afgerond en is een start gemaakt met de uitrol van het glasvezelnetwerk. Ook de ontwikkelingen op het gebied van het Iepen Mienskips Fûns (subsidies voor initiatieven om de leefbaarheid in dorpen en wijken te verbeteren) en de uitbreiding van de Friese Ontwikkelings Maatschappij voor ondernemers ziet het CDA als positief. Beide fondsen geven antwoord op- en invulling aan een aantal uitdagingen waar wij als Friese samenleving voor staan.

Volgens Aalberts vraagt de huidige tijdsgeest van ons echter wel wendbaarheid in denken en doen. Om als provincie taken opgavegericht uit te voeren is daarom een heldere visie op bedrijfsvoering en een goede werkrelatie met de mede overheden nodig. De provincie krijgt namelijk de komende 4 jaar te maken met minder structureel- en incidenteel geld. Daarom is terughoudendheid en een kritische houding nodig over toekomstige uitgaven. Er zullen duidelijke, onderbouwde en uitlegbare keuzes gemaakt moeten worden, volgens Aalberts. Met rentmeesterschap als uitganspunt hoopt de CDA-fractie een bijdrage te kunnen leveren aan de vele uitdagingen die er zijn om onze provincie op een goede manier door te geven aan volgende generaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.