De Provinciale Staten van Fryslân hebben besloten om de komende zes maanden geen vestiging of uitbreiding van bestaande geitenhouderijen toe te staan. Binnen die zes maanden moet een definitief besluit worden genomen.

Het besluit is genomen om de volgende redenen:

  • en Brabant en Limburg is door het RIVM een onderzoek gedaan naar de gezondheid van omwonenden. Dit onderzoek toont aan dat daar binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij een verhoogd aantal longontstekingen voorkomt, in vergelijking met andere gebieden.
  • de meeste provincies hebben naar aanleiding van dit onderzoek besloten om een stop in te stellen op het vestigen van nieuwe of het uitbreiden van bestaande geitenhouderijen.

Het verband tussen het verhoogde aantal longontstekingen en wonen in de nabijheid van een geitenhouderij is niet aangetoond, daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Maar de eerste uitkomsten waren voor de meeste provincies wel aanleiding om niet meer geiten toe te staan. Met als gevolg dat de overige provincies beducht zijn voor extra aanvragen voor het vestigen van een geitenhouderij.

Het CDA heeft ingestemd met het besluit om per direct een stop in te stellen. Wel met een dubbel gevoel. We willen uiteraard mogelijke gezondheidsrisico’s in de buurt van geitenhouderijen uitsluiten, maar op dit moment kan niet worden aangetoond dat er een relatie is met de geitenhouderij van de buurman.

Tegelijkertijd willen we nadrukkelijk aandacht voor de geitenhouders in Fryslân. Zij mogen niet de dupe worden van de onzekerheid over de gezondheid van omwonenden. Maar wij zijn er ook geen voorstander van om nu een “probleem uit het zuiden” te importeren, met als gevolg dat de hele sector daar last van krijgt.

Daarom heeft het CDA het college van GS gevraagd om binnen de komende zes maanden te komen met een inventarisatie van het toekomstperspectief en de wensen van de beroepsmatige geitenhouderijen in Fryslân, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij de definitieve besluitvorming in juli. Het college heeft die toezegging gedaan.

Overigens zullen de definitieve uitkomsten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s waarschijnlijk pas veel later bekend worden, naar schatting in 2021. Of die uitkomsten dan ook van toepassing zullen zijn op de situatie in Fryslân, blijft de vraag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.