Wenje, jou elkoar de romte!

Graag nodigen wij u uit voor het Symposium Wonen op maandag 28 februari aanstaande in hotel Van der Valk te Drachten. Het thema van dit symposium is ‘wenje, jou elkoar de romte!’ en duurt van 17:00 tot 20:00.

Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/k3YJ1kYAJPJ1zktj7.
Met de aanwezigen gaan we in gesprek over de visie op wonen: hoe kunnen we gezamenlijk verder bouwen aan een aantrekkelijk Fryslân? De avond is verdeeld in drie thema’s met ieder een eigen spreker. De planning is als volgt:

Thema 1 met professor Jouke van Dijk van de RUG
Dit thema bevat een brede blik op de ontwikkeling van Fryslân: wat is er op macroniveau nodig op het gebied van wonen, werk, bereikbaarheid, leefbaarheid en brede welvaart?

Thema 2 met gedeputeerde Sietske Poepjes
In dit thema worden de rollen van gemeenten en de provincie besproken op het thema wonen. Wat moet er de komende jaren worden gedaan om ervoor te zorgen dat er voldoende woonruimte is voor alle leeftijds- en doelgroepen in de Fryske dorpen en steden? Welke ruimte is er eigenlijk voor groei van het aantal woningen?

Pauze met soep en broodjes
Graag in het aanmeldformulier aangeven of u wilt mee-eten en of u allergieën heeft waar rekening mee gehouden moet worden.

Thema 3 met directeur-bestuurder bij Accolade Elze Klinkhammer
Thema 3 gaat over de bijdrage van woningcorporaties aan een leefbare woonomgeving en de samenwerking tussen de corporaties en overheden. Hoe zorgen zij gezamenlijk voor woonruimte voor jongeren? Hoe lopen we de achterstand in en hoe handhaven wij de leefbaarheid van het platteland? Wat betekent de huidige situatie?

Bespreken van stellingen met reacties uit de zaal en het woonforum
Het woonforum bestaat uit Jouke van Dijk, Sietske Poepjes, Elze Klinkhammer, Jouke Spoelstra en Esther Bergsma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.