Tijdens de Statenvergadering van 26 oktober hebben CDA en VVD een gezamenlijke motie ingediend omtrent de wolf. De strekking was om alles op alles te zetten om meer aan het beheer van wolven te kunnen doen in vee-rijke gebieden zoals Fryslân. De schade die de wolf aanbrengt wordt steeds groter, zeker nu er zich een paartje met welpen gevestigd heeft in het grensgebied van Fryslân en Drenthe. Naast de grote financiële en emotionele schade, staat ook het weiden van vee op het spel, omdat hekwerk – ondanks subsidie - te kostbaar en te arbeidsintensief is.

Woordvoerder Attje Meekma: “dizze moasje is in sinjaal út Fryslân, in oprop om tegearre mei de Provinsje Drinte it ryk dúdlik te meitsjen dat de sitewaasje op it plattelân ûnhâldber is, dat Fryslân wol klear is mei de wolf. Dêrby freegje wy Deputearre Steaten oan te trúnen op behear fan de populaasje yn gebieten mei fee, lykas Fryslân. Probleemwolven meie ôfmakke wurde, it bart ek elders yn Europa. Dêrneist freegje wy om opnij by it ryk oan te trúnen om yn Europa yn te setten op in legere beskermingsstatus fan de wolf”. Meekma vroeg hiermee de Staten om een duidelijke keuze te maken voor het vee in de wei, in plaats van wolven.

Attje was gisteren LIVE in de uitzending van WNL/Goedemorgen Nederland en werd ook geïnterviewd door Omrop Fryslân. Het voorstel is met een ruime meerderheid door de Staten aangenomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.