Ons Statenlid Anton Meijerman heeft mede namens een aantal andere partijen schriftelijke vragen gesteld over het transitieplan OV. Omdat de OV-bedrijven verwachten dat de reizigersopbrengsten in het vierde kwartaal van 2021 nog steeds onvoldoende zijn, heeft het kabinet besloten de beschikbaarheidsvergoeding (BVOV2021-regeling) voor het openbaar vervoer door te trekken tot eind 2021. Dit voorkomt dat na de zomer ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden in de dienstregeling. Wij zijn daar blij om, want daarmee wordt een hoop leed in 2021 voorkomen. Wanneer je lijnen gaat schrappen weet je één ding zeker: Het is dan over met „bus(je) komt zo! Want die bus komt niet weer terug. 

De partijen willen weten in hoeverre het opgestelde transitieplan van de provincie in lijn is met wat het kabinet aangeeft. Ook willen ze horen of GS bereid is het transitieplan te herzien op basis van nieuwe inzichten in de loop van dit jaar, nu bekend is dat het plan niet eerder in werking hoeft te treden dan wanneer de BVOV2021-regeling van het Rijk afloopt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.