De gevolgen van de coronacrisis voor het openbaar vervoer zijn groot. Het aantal reizigers in de bussen is tijdens de lockdown drastisch gedaald. Om ervoor te zorgen dat Friesland ook in de toekomst goed bereikbaar blijft, werken provincie en Arriva aan een regionaal transitieplan. Daarin moeten ze opnemen hoe zij de sector op korte en lange termijn weer gezond maken.

Onder aanvoering van het Ministerie van IenW wordt op landelijk niveau door medewerkers van vervoerders, decentrale overheden en IenW een aantal landelijke maatregelen en afspraken voorbereid. Parallel wordt in elke concessie door vervoerders en overheden gewerkt aan een plan om op een zo goed mogelijke wijze reizigersvoorzieningen en kosten met elkaar in evenwicht te brengen. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt er gewerkt aan :

• het terug krijgen van reizigers in het openbaar vervoer
• het (structureel) verlagen van de kosten van het OV
• de basisuitgangspunten voor het afschalen en opschalen van het OV

Als CDA hebben wij de volgende schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten:

• Welke ambities zijn er geformuleerd m.b.t. het transitieplan?
• Wanneer is het transitieplan gereed?
• Wanneer in de tweede helft van 2021 het aantal reizigers niet toeneemt en de bijdrage van het Rijk voor het vierde kwartaal niet wordt toegezegd, welke consequenties heeft dat dan voor de dienstregeling?
• Aangegeven is dat het transitieplan er komt voor de periode 2021-2025. Dit overstijgt de periode van de noodconcessie en 2024-2025 valt binnen de nieuwe concessie 2024-2034. Welke consequenties heeft dit voor die nieuwe concessie;?
• Hoe wordt PS betrokken bij het transitieplan en de concessie 2024-2034?
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.