Voldoende ventilatie in treinen is essentieel om het coronavirus buiten de deur te houden. De CDA Statenfractie stelt hierover vragen aan de Gedeputeerde. Het CDA wil met name weten hoe het is gesteld met de ventilatie in Arriva-treinen. Vooral bij moderne treinen is het doorluchten lastig, omdat daarvan de ramen niet meer open kunnen.   

Voldoende ventilatie in treinen is nodig om het coronavirus te bestrijden. Het Europese agentschap voor de spoorwegen ERA en de Europese gezondheidsautoriteit ECDC hebben aanbevolen om het klimaatsysteem in treinen te optimaliseren. Ook andere experts adviseren dringend om tijdens de ritten zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke ventilatie en frisse buitenlucht. De NS onderzoekt de ventilatie momenteel in haar eigen treinen, maar onduidelijk is of Arriva, waarvan ook veel treinen door Friesland rijden, dat voorbeeld volgt. 

Het CDA wil van Gedeputeerde Fokkens weten of er door Arriva onderzoek is gedaan naar voldoende ventilatie in treinen. En zo nee, wat het College eraan gaat doen. Bovendien vraagt het CDA of het provinciebestuur op de hoogte is van de aanbeveling van de WHO en de ECDC en het door de NS ingestelde onderzoek.

Bij bussen is ventilatie veel minder een probleem, omdat die vaak stoppen en er frisse lucht binnen komt. Bij treinen is het doorluchten lastiger. Dat geldt vooral voor nieuwe, gemoderniseerde treinstellen, waarvan de ramen niet meer open kunnen. 

In een rapport van Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt erkend dat er een infectierisico bestaat voor uitgeademde lucht in een slecht geventileerde omgeving. Het rapport geeft bovendien aan dat de huidige aircosystemen zonodig aangepast moeten worden met meer verse lucht in plaats van recycling van bestaande lucht.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.