In de PS-vergadering van 16 december 2020 is gesproken over windmolens. Windmolens tot 100 meter zijn mogelijk, er is ruimte voor het saneren van molens, nieuwe molens en molens tot 15 meter bij agrarische bedrijven (max. drie bij ieder bedrijf). Dorpsmolens mogen vervangen worden tot 100 meter. 

Het CDA is blij met de ruimte die er in onze provincie nu is voor windmolens; het is veel meer dan in de vorige periode. Met de huidige opstelling halen we bovendien de opdracht van de RES. In de Verordening Romte is een goed evenwicht gevonden tussen de belangen van het landschap en energieopwekking. 

Het initiatiefvoorstel van D66, waarin dit onderwerp opnieuw aan de orde werd gesteld, heeft het niet gehaald: 11 voor, 31 stemmen tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.