27 januari 2020

Aandacht voor 75 jaar bevrijding


“Wie zijn eigen tijd wil begrijpen, moet beginnen de historie niet te verwaarlozen”. Deze betekenisvolle woorden vormen de eerste zin van het boek ‘Op de grens van twee werelden’ van H. Colijn uit 1939. Ruim 80 jaar later zijn deze woorden niet aan waarde ingeboet, maar herinneren ze ons aan het belang om blijvend aandacht te hebben voor de geschiedenis die ons heeft gevormd tot wat we zijn. 

We mogen niet vergeten wat in de periode 1940 – 1945 in die verschrikkelijke oorlogstijd is gebeurd. Heel Europa was bezet en het kleine Nederland wist in 1940 amper enkele dagen stand te houden tegen het binnenvallen van de bezetter. Er volgden vijf oorlogsjaren met veel leed, angst, haat en schaarste. Het waren de Amerikanen, de Engelsen en de Canadezen die de moed en de middelen hadden om een gat te slaan in de bezetting van Europa. Het zijn nu onze pakes en beppes die toen veelal nog kinderen waren. Uit respect voor hen, hen die in verzet gingen en hen die daarvoor vielen móeten we de herinnering levend houden. Zij gaven ons de vrijheid die wij nu nog steeds kennen. Maar voor ons zelf, onze kinderen en onze toekomst mógen we ook naar die tijd kijken om hier de lessen uit te trekken voor vandaag en morgen. Een lange weg werd vanaf D-Day ingezet die op 5 mei 1945, bijna 11 maanden later, de capitulatie van de bezetter in Nederland betekende. Dat mogen en moeten we nooit vergeten.

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. 75 jaar dat wij in vrijheid kunnen denken, zeggen en luisteren wat we willen. 75 jaar zonder leed, angst, haat een schaarste die bij een oorlog horen. Op veel plekken in ons land zal hier de komende tijd op een passende manier bij stil worden gestaan. De betreffende gemeenten hebben hiervoor het initiatief genomen of ondersteunen organisaties die dit invullen. Dit is een uniek jubileum moment om ook in onze dorpen in Dantumadiel hier aandacht aan te schenken en het door te geven aan onze kinderen. Het is misschien wel het laatste jubileum van de bevrijding waar nog getuigen van de oorlog aanwezig kunnen zijn. Daarom vragen wij hiervoor aandacht aan het college met de volgende vragen:

  1. Is het college bereid om 75 jaar bevrijding op een passende manier onder de aandacht te brengen bij onze inwoners in Dantumadiel?
  2. Zo ja, hoe gaat het college dit doen?
  3. Op welke wijze wijkt dit af van de reguliere, jaarlijkse herdenking en viering van de bevrijding?
  4. Is het college bereid om basisschoolkinderen in het bijzonder te betrekken in de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding?
  5. Is het college bereid hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen? Zo ja, wat zal het budget zijn?
  6. Ligt het college op schema om de gewenste resultaten hiervoor te bereiken?


Jan Jitse Visser,
Raadslid gemeente Dantumadiel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.