15 mei 2019

CDA Dantumadiel biedt een helpende hand

Dat politiek veel meer is dan alleen vergaderen, laat CDA Dantumadiel vaker zien. Afgelopen week boden de lokalen CDA raadsleden een helpende hand aan een inwoner uit de gemeente die door persoonlijke problemen een helpende hand goed kon gebruiken. Met tuinruimen, onkruid wieden en bestratingswerkzaamheden kreeg deze inwoner weer het duwtje in de rug die hij nodig had.

De actie kwam dankzij bemiddeling van Present Noordoost Friesland tot stand. Deze stichting gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present Noordoost Friesland wil die schakel zijn en is actief in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

CDA Dantumadiel is met 5 raadsleden de grootste fractie in de gemeenteraad van Dantumadiel. Door niet alleen actief te zijn in de raadszaal, maar juist in de samenleving wordt invulling gegeven aan de slogan: “Mei-inoar foarút”. De lokale CDA’ers moedigen vrijwilligerswerk aan en zetten zich op allerlei manieren in om dit ondersteunen.
Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.