15 november 2017

CDA Dantumadiel komt met verjonging op de kieslijst

De leden van CDA Dantumadiel hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Wat opvalt is dat er op de kandidatenlijst maar liefst 36 namen staan.  Ook het aantal jongere mensen is opvallend, de top 10 bestaat voor de helft uit twintigers en dertigers. Huidig fractievoorzitter Jan Jitse Visser (30 jaar) uit Damwâld is als lijsttrekker het gezicht van CDA Dantumadiel.

Jan Jitse kwam in 2010 in de gemeenteraad en is sinds 2014 fractievoorzitter van CDA Dantumadiel. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij een bureau dat gemeenten adviseert op het gebied van het sociaal domein. “Mei-inoar foarút is ús ynset foar Dantumadiel. Dêr wol ik graach ûnderdiel fan wêze” aldus lijsttrekker Jan Jitse Visser.

Op nummer twee en drie staan de huidige raadsleden Adrie Slomp – Ludolphie uit Feanwâlden en Klaas Houtstra uit Rinsumageast. De eerste nieuwkomer is Sietse Hilverda uit Damwâld op plek vier. Op plek vijf staat Sietze Wijbenga uit De Westereen. Op zes vinden we de 26-jarige Wiebe Strikwerda uit Feanwâlden, die eerder op de CDA lijst voor het Europees Parlement stond. Hij gaat nu voor een raadszetel in de eigen gemeenteraad. “En dat moat slagje, as wy der mei-inoar ien sit op foarútgean” aldus Wiebe. De top tien wordt compleet gemaakt met de namen van Anke Wijbenga – Feenstra uit De Westereen, Douwe-Jan Sijtsma uit Damwâld, Durk Gros  uit Damwâld en Ytzen Dijkstra uit Driezum.

De kandidatenlijst van CDA Dantumadiel vormt een mix van betrokken dorpsmensen, vertrouwde gezichten en enthousiaste nieuwelingen met in totaal 36 namen uit bijna alle dorpen van Dantumadiel. Lijstduwer is huidig wethouder Roelof Bos uit Feanwâlden. Hij heeft aangegeven na de verkiezingen niet meer beschikbaar te zijn voor de functie van wethouder. Hij was eerder acht jaar raadslid en de afgelopen acht jaar wethouder en locoburgemeester. De komende tijd zal CDA Dantumadiel zich beraden op een wethouderskandidaat, in het geval de partij opnieuw in een college komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.