25 maart 2018

CDA Dantumadiel op bezoek bij Maatschap Halbesma

Woensdagavond 21 februari toog een CDA-delegatie voor een werkbezoek naar de monumentale boerderij uit 1863 van de maatschap Andries, Annie en Wietze Halbesma. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een koek gingen we terug in de tijd. In 1970 kwamen heit en mem Halbesma met drie zonen op de boerderij op de Singel wonen en in 1974 werd een loopstal gebouwd. In de begin jaren tachtig kwam ook Andries op de boerderij. In 2015 heeft de maatschap een fraaie serrestal laten bouwen. Andries: ik hoech gjin 180 kij, mar ik woe wol graach útbreidsje nei 110 molke-kij. Door de fosfaatrechten moesten de Halbesma’s helaas terug naar 90 melkkoeien. Andries:  ik wol net allinne melke, mar ek eigen keallen oansette foar molkfee. De molkprys is no goed en moat eins sa bliuwe, dan binne wy tefreden!

Natuur, weidevogels en vogels                                                                                                                      Zodra de natuur het toelaat zijn de koeien van de Halbesma’s buiten. Ook heeft de maatschap ruim 5 hectare weiland beschikbaar, welk land vogelgestuurd  wordt beheerd. Dit betekent in ieder geval niet maaien voor 1 juni en er mag geen kunstmest en gier worden gebruikt. De kwaliteit van het voer is daardoor minder. Andries: trochdat ik minder kij hâlde mei, kin ik dit gers/kûle lestiger op myn bedriuw kwyt! De Halbesma’s willen de weidevolgels graag beschermen, maar hebben in de serrestal veel last van mosken en protters en vooral van de uitwerpselen in de kuil en brokjes, mar wat dochst hjir tsjin…??

Regelgeving                                                                                                                                                        Naast de protters en de mosken  hebben de Halbesma’s steeds meer moeite met de regelgeving vanuit Den Haag en Brussel. Het wordt voor de boeren door bepaalde partijen steeds lastiger gemaakt om te ondernemen. Dat is bijzonder jammer, volgens de Halbesma’s.

Minicamping                                                                                                                                                       Na de MKZ-crisis zijn de Halbesma’s in 2002 een mini-camping (15 plaatsen) begonnen.  It jout wat ektra reuring op de buorkerij. Yn de âlde molkstâl wie der foldwaande romte foar de bern om ‘mei te melken’ en ferstjinnen dêrtroch in wier ‘melkersdiploma’, aldus Andries. In de nieuwe melkstal is hiervoor jammergenoeg te weinig ruimte. Annie: it kost wel veul tiid en er zijn de loatste joaren teveul mini-campings kommen, woardeur de bezetting daelt!

Uiteraard moest de CDA delegatie nog ‘efkes buorkje’ mei Andries. Annie en Andries tige tank voor de gastvrijheid en het boeiende petear!

 

Klaas Houtstra
CDA Dantumadiel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.