19 december 2018

CDA Dantumadiel op werkbezoek bij Brandweer Damwâld

Op woensdag 12 december werd CDA Dantumadiel de eer gegund om een brandweeroefening op locatie mee te maken. In één avond werd ons in praktijk en theorie duidelijk hoe professioneel deze groep vrijwilligers van de ploeg Damwâld hun taken uitvoeren.

Zo konden wij met eigen ogen zien, hoe één maal op de plek des onheils aangekomen, de bevelvoerder à la minuut de reddingsoperatie in gang bracht. Eén van de eerste vragen is dan; moet er worden opgeschaald? Dat wil zeggen zijn er meerder hulpdiensten nodig, o.a. Ambulance, Politie of misschien nog meer Brandweer eenheden.

Na afloop van de goed verlopen operatie werd meteen ter plekke geëvalueerd. Onder leiding van de rapporteur (oefenleider) werd de gehele oefening van begin tot eind doorgenomen, waarbij duidelijk werd dat een goede communicatie  essentieel is (lykas yn’t deistich libben!).

Sinds een aantal jaren valt de brandweer rechtstreeks onder Veiligheidsregio Fryslân, dit is een gemeenschappelijke regeling waar alle Friese gemeenten onderdeel van zijn. Brandweer Damwâld bestaat uit 18 vrijwilligers uit het dorp, mannen die dag en nacht paraat staan voor onze veiligheid. De CDA-ers mochten door dit werkbezoek weer eens ervaren dat er heel veel kwaliteiten in onze mienskip schuilen!


Sietse Hilverda,
riedslid CDA Dantumadiel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.