25 februari 2022

CDA Dantumadiel op werkbezoek bij Tennisclub Zwaagwesteinde

De Westereen - CDA Dantumadiel bezocht onlangs de tennisclub in De Westereen. Aanleiding daartoe is het raadsvoorstel, dat volgende week door de gemeenteraad van Dantumadiel behandelt zal worden, om de club een subsidie te verlenen nu zij geen gebruik meer kunnen maken van de douchegelegenheden van het voormalige zwembad de Frosk.

De sloopvergunning voor de oude Frosk-locatie is in de maak, zodat er ruimte komt voor woningbouw in De Westereen. De te verstrekken gemeentelijke subsidie zal uiteindelijk moeten worden gefinancierd uit de verkoop van het perceel van het voormalige zwembad. In reactie op vragen van CDA-listlûker Sietze Wijbenga reageerde een vertegenwoordiger van het tennisclubbestuur en actieve sporter met: ‘Door de leegstand werd het zwembad een broednest voor vandalisme zowel buiten als  binnen in het gebouw, dat leidde tot een onacceptabele en gevaarlijke situaties waardoor de accommodatie uiteindelijk voor onze club onbruikbaar werd.’. De club wil graag een volwaardige sportaccommodatie aan haar leden bieden. ‘Passend bij deze tijd.’, volgens het betrokken commissielid van de club.

Naast de subsidie van de gemeente, wordt voor een financiële bijdrage ook een beroep gedaan op het Iepen Mienskipsfûns van provincie Fryslân. Dat geeft een belangrijke impuls, juist ook in een tijd waarin de bouwkosten door stijgen. De woordvoerder namens de club vertelt verder: ‘Kort geleden is er met het college van B&W gesproken over een andere locatie voor de club. Maar men heeft net vier jaar geleden middels een grote renovatie een flinke oppepper gegeven aan het huidige clubgebouw. Daarbij werd de clubkas natuurlijk flink geraakt. Samen hopen we dan ook met behulp van een flink aantal vrijwilligers en de nodige financiële middelen voor deze plannen nog jaren lang gebruik te mogen maken van deze locatie. Want dat is ons uitgangspunt.’.  

Sietze Wijbenga laat zich namens de CDA-fractie ontvallen dat zijn partij het raadsvoorstel van harte zal steunen komende week tijdens de raadsvergadering. ‘Tige tank foar jo tiid en dizze taljochting!’, besluit Wijbenga. Hij vervolgt nog kort en lachend met: ‘Ek yn De Westereen steane wy skouder oan skouder. Foaral ek in soad sportsukses en -wille tawinske foar jim tennisklub!’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.