28 juni 2019

CDA Dantumadiel op werkbezoek bij Thús Wonen

Afgelopen week werd door de raadsleden van CDA Dantumadiel samen met Attje Meekma, lid van Provinciale Staten namens het CDA, een werkbezoek afgelegd bij Thús Wonen. Dit is de woningcorporatie die actief is in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Middels een gedetailleerde presentatie werden wij bijgepraat over de stand van zaken in huurdersland in het algemeen en in onze regio in het bijzonder. Thús Wonen is een middelgrote organisatie met circa 6500 woningen in hun aanbod. De helft hiervan wordt bewoond door éénpersoons-huishoudens. Na een moeizame periode, waarin de woningcorporatie door verschillende fusies is ontstaan, staat de organisatie inmiddels “as in hûs” zo werd ons duidelijk. Korte lijnen en een heldere blik op de toekomst en ”yn de Mienskip stean”. Vooral voor de mensen met een laag inkomen probeert men passende woonruimte te bieden en waar nodig de zelfredzame huurders te ondersteunen. Jaarlijks worden miljoenen geïnvesteerd in onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen zoals isoleren en zonnepanelen en niet te vergeten de vele nieuwbouwprojecten. Om de “mienskip” in een straat of wijk te borgen bij de vervangende nieuwbouw “stuurt” men middels de verschillende huurders-categorieën. Zo worden in de dorpskern van Damwâld 15 nieuwe woningen gerealiseerd: 6 hiervan zijn levensloopbestendig, 4 gezinswoningen en 5 kleine gezinswoningen voor 1-2 pers-huishoudens. Kortom, bouwen met een visie. De slogan van Thús Wonen, Eenvoudig-Verbonden-Oplossingsgericht, kunnen wij als CDA fractie van harte onderschrijven!

 

Sietse Hilverda
raadslid CDA Dantumadiel
shilverda@dantumadiel.frl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.