10 april 2019

CDA fracties vragen bij informateur aandacht voor de regio

De gezamenlijke CDA-fracties van de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben via een brief aan informateur Harry van der Molen bij het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân aandacht gevraagd voor de regio Noordoost Fryslân.

In de brief aan de informateur werd specifiek gevraagd om in het (in)formatieproces aandacht te besteden aan voortdurende steun van de provincie Fryslân aan de regiodeal Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. Ook werden in dit kader de zorgen om het woningbouwprogramma genoemd. Door de ambitieuze woningbouw in Leeuwarden dreigt verdere migratie uit de regio. Provinciale steun voor de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woningbouw in de regio is een vereiste om de regio leefbaar te houden en de doelen uit de regiodeal te kunnen halen.

De brief van de gezamenlijke CDA-fracties leest u hier

 

 

 

 

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.