28 september 2021

CDA vraagt actie voor woningbouw Dantumadiel

Het CDA in Dantumadiel heeft actie gevraagd voor woningbouw in de gemeente. Al langere tijd wordt er gesproken over verschillende nieuwbouwplannen, maar ondertussen is er nog geen duidelijkheid op de concrete actie hierin.

Met mondelinge vragen van CDA raadslid Sietse Hilverda is tijdens de raadsvergadering van 28 september opnieuw aandacht gevraagd voor woningbouw. Eerder hebben ook andere partijen in Dantumadiel aandacht gevraagd voor de problemen met de stagnerende plannen in de gemeente. Ondertussen wordt er in buurgemeenten wel volop gebouwd.

Er zijn momenteel een aantal locaties in de gemeente die vanuit het bestemmingsplan directe woningbouw mogelijk maken en waar morgen kan worden gestart met kaveluitgifte. Andere locaties hebben te maken met barrières die de lokale christendemocratie graag opgelost zien door het college.

Raadslid Sietse Hilverda heeft gevraagd naar de stand van de locaties en aantallen van de woningbouwplannen per dorp en op welke termijn deze worden uitgegeven. Daarnaast is aan het college gevraagd om zo spoedig mogelijk woningbouw te realiseren op locaties die hiervoor bestemd zijn. Bovendien is gevraagd naar de planning van nieuwbouw van huurwoningen. Tot slot is speciaal aandacht gevraagd voor starters en jongeren op de woningmarkt en wat de gemeente hierin kan betekenen, bijvoorbeeld door te kijken naar leegstaande gebouwen die in eigendom van de gemeente zijn.

Het CDA ziet graag dat de gemeente actiever aan de slag gaat met het oplossen van het woningbouwprobleem en hierover ook actief communiceert.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.