24 april 2018

Coalitie onderhandelingen Dantumadiel mislukt

Een poging om te komen tot een coalitie in de gemeente Dantumadiel is stukgelopen. De afgelopen weken zijn onder leiding van informateur Arie Aalberts gesprekken gevoerd tussen de fracties van CDA, Sociaal Links en ChristenUnie. De coalitie was bijna een feit, er lag al een concept-coalitieakkoord klaar. De ChristenUnie heeft dit weekend laten weten, zonder opgave van redenen,  geen vertrouwen meer te hebben in het CDA en stapt uit de onderhandelingen.

 

De afgelopen weken zijn er intensieve gesprekken gevoerd tussen de fracties van CDA, Sociaal Links en ChristenUnie om samen een coalitie te vormen. In een tussenrapportage had Arie Aalberts, oud-burgemeester van Dantumadiel, dit als meest kansrijke optie geschetst. Het CDA won in stemmen en bleef met 5 zetels veruit de grootste partij met bijna 30% van de stemmen, Sociaal Links kwam als nieuwkomer met 3 zetels binnen en de ChristenUnie verloor in stemmen maar behield wel 3 zetels. Zowel tussen de fracties als de beoogde kandidaat-wethouders hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden. Inhoudelijk lag er al een concept coalitieakkoord klaar, waarin overeenstemming was gevonden tussen deze drie partijen voor de komende raadsperiode.

Een laatste punt van discussie voor de ChristenUnie bleek de 0,7 fte voor hun wethouder. De vierde partij in de verkiezingsuitslag bleef leunen op een fulltime wethouderschap voor Gerben Wiersma. Het CDA vindt dat dit niet past in het beoogde totaalplaatje met maximaal 2,4 fte voor drie wethouders, een omvang die de afgelopen twaalf  jaar ruim voldoende bleek voor een kleine gemeente als Dantumadiel. “Het vergroten van de bestuurskosten voor een wethouder van één partij,  is voor ons niet uit te leggen naar de samenleving. Dit beeld draagt bij aan een slecht imago van bestuurders”, aldus lijsttrekker Jan Jitse Visser van CDA Dantumadiel.
Toch is door het CDA aan de ChristenUnie in het afgelopen weekend een handreiking gedaan, om de coalitie te laten slagen. Die handreiking is in eerste instantie ook door de ChristenUnie geaccepteerd, er zou weer een gesprek komen. Net daarvoor kwam plotsklaps de boodschap van de informateur dat de ChristenUnie uit de onderhandelingen stapt, met slechts als reden dat het vertrouwen in CDA Dantumadiel ontbreekt.             


CDA Dantumadiel is erg teleurgesteld, maar dringt er wel op aan dat er nu snel nieuwe gespreksrondes komen om een stabiele coalitie in de gemeente Dantumadiel te vormen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.