18 maart 2020

Corona in Dantumadiel


Het zijn bijzondere tijden. De wereld, Nederland en ook Fryslân zijn in de ban van het coronavirus. In de strijd tegen het virus voelen we allemaal de maatschappelijke, sociale en economische ontwrichting. Niemand had twee maanden geleden kunnen voorspellen dat we in de situatie zitten waarin we ons nu bevinden. Scholen, kerken, restaurants, cafés zijn gesloten, sinds deze week geldt er een noodverordening en veel bedrijven werken in afgeslankte vorm of laten medewerkers thuis werken. Ondertussen is het alle hens aan dek in de ziekenhuizen en zorginstellingen om de zorg te bieden die nodig is. De economie komt schokkend tot stilstand en er is al een pakket met noodmaatregelen bekend gemaakt voor het werk wat nu wegvalt.

Op dit moment van schrijven, woensdag 18 maart, zijn er nog geen geregistreerde gevallen van corona gemeld in Dantumadiel. Maar we blijven met z'n allen waakzaam en weten dat het niet onwaarschijnlijk is dat dit de komende tijd alsnog gaat plaatsvinden. Bovendien kan er ook zonder officiële registratie toch sprake zijn van corona bij inwoners die dat zelf (nog) niet weten.

Die onzekerheid is een grote zorg bij velen van ons en maakt ons als mens ook nietig. We denken soms veel te weten en alles in banen te kunnen leiden, maar dit coronavirus laat het tegenovergestelde zien. Wat de toekomst brengt is onduidelijk, maar wat we wel weten is dat alles uiteindelijk in Zijn handen ligt. In stilte mogen we daarin de kracht en inspiratie vinden om door deze tijd te komen.

Er ontstaan ondertussen spontaan mooie initiatieven in de samenleving om elkaar te helpen. Boodschappen doen voor ouderen die de deur niet uit kunnen, de lokale middenstand ondersteunen met bestellingen via internet, bemiddelen bij het bieden van extra zorgpersoneel, oppas bieden voor kinderen bij ouders met cruciale beroepen. Prachtig en hoopvol dat ook in deze donkere dagen de solidariteit blijft bestaan. Laat dit geen mooie voorbeelden zijn, maar kijken wat we in onze eigen omgeving zelf kunnen doen.

Als CDA Dantumadiel komen we in de periode tot 6 april niet bijeen. Geen fractievergaderingen, geen raadsvergaderingen, geen werkbezoeken en geen inspiratieavond op 30 maart over stilte en bezinning. We blijven de situatie in onze eigen omgeving vanzelfsprekend nauwlettend volgen en via de contactgegevens (te vinden in de gemeentegids) van onze raadsleden zijn we ook aanspreekbaar. Want er komt ook weer een periode ná de strijd tegen het coronavirus waarin we sterker en veerkrachtiger zijn als samenleving dan we ooit hadden gedacht.

Tot slot, laten we de adviezen van overheden en deskundigen opvolgen en bidden voor allen die steun en kracht kunnen gebruiken.

Jan Jitse Visser,
fractievoorzitter CDA Dantumadiel
jjvisser@dantumadiel.frl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.