09 februari 2022

Coronaherstelplan ondernemers Dantumadiel

Het CDA Dantumadiel wil dat de gemeente met een herstelplan komt om door de coronacrisis getroffen ondernemers te ondersteunen en de lokale economie een impuls te geven. Vanuit de Rijksoverheid is er 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit doel in Dantumadiel. Geld wat op dit moment nog niet voldoende is ingezet en waar circa nog 1 miljoen euro van op de plank ligt.

Het Dantumadielse CDA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. In dit coronaherstelplan moet onder andere aandacht zijn voor een voucherregeling voor ondernemers, compensatie van gemeentelijke belastingen en een eerlijke kans voor plaatselijke ondernemers bij gemeentelijke opdrachten. Ook wordt er aandacht gevraagd voor innovatie, digitalisering, leegstand van panden en coulance met vergunningen. Ook vraagt het CDA om coronasteungelden die nog niet zijn uitgegeven alsnog in te zetten ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in Dantumadiel.

Lijsttrekker Sietze Wijbenga van CDA Dantumadiel is als ondernemer direct betrokken bij getroffen collega-ondernemers: “In de verhalen van dichtbij hoor ik dat veel ondernemers door Corona diep geraakt zijn in hun bedrijf. Er zijn bepaalde sectoren waar het water tot aan de lippen staat. Nu er weer meer mogelijk is, lijkt het een goed moment om de beschikbare rijksgelden vanuit de gemeente daadwerkelijk in te zetten zodat ondernemers weer kunnen gaan ondernemen en we zo een impuls gaan geven”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.