06 juli 2021

Dantumadiel krijgt 'het' voor elkaar (?)

Het klinkt als een gelikte marketingcampagne en misschien is dat eigenlijk wel wat nodig is. De titel van de toekomstvisie van de gemeente Dantumadiel die deze week is behandeld: het college gaf het de ronkende titel ‘Dantumadiel krijgt het voor elkaar’ mee.

Wat voor gemeente willen we zijn? Voor het CDA staat niet de vorm van de gemeente centraal, maar de inhoud van taken die bij een gemeentelijke overheid horen en inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties mogen verwachten. Hoe we vergunningen en paspoorten uitgeven, hoe we zorgen voor voldoende (starters)woningen, hoe we het sociaal domein toegankelijk en beheersbaar houden, hoe we onze dorpen leefbaar blijven houden. Stuk voor stuk taken van een gemeente waarbij de inwoners vooral goede dienstverlening tegen aanvaardbare kosten mogen verwachten.

De CDA fractie is blij dat er een concept visiestuk ligt waar je naar toe wilt met Dantumadiel. Dit kan dienen bij de opmaat van de discussie hoe we verder de toekomst in willen gaan en hoe we de evaluatie van de ambtelijke samenwerking beoordelen. Het stuk zelf zit goed in elkaar en dat is een compliment waard. Wel noemde het CDA het een gemiste kans dat het uitsluitend in het gemeentehuis tot stand is gekomen en niet in samenspraak met inwoners. De visie is er nu op gestoeld dat Dantumadiel een zelfstandige gemeente blijft – wat een logisch standpunt is in het huidige politieke klimaat – maar tegen welke prijs willen we dit (blijven) doen? Mogen we de belastingen bij inwoners daarvoor (nog) verder verhogen? Mogen we de voorzieningen in de dorpen daarvoor (nog) verder naar beneden brengen? Het zijn onbeantwoorde vragen.

Voor het CDA is een open blik richting de toekomst belangrijk. Wij toetsen de visie aan de criteria kwaliteit, betaalbaarheid en benaderbaarheid. In die volgorde. De vorm van een zelfstandige gemeente is voor ons niet heilig, omdat onvoldoende duidelijk is wat onze opgaven in de toekomst zijn en in welke vorm we die het beste kunnen benaderen. Want de concept-visie met een gelikte titel klinkt mooi, maar het Friese spreekwoord is hier van toepassing: ‘It is mei sizzen net te dwaan’. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er veel dossiers zijn waarop niet altijd de bestuurskracht van Dantumadiel naar voren komt. Daarom kiest onze fractie voor een rationele insteek. Niet het gemeentehuis staat centraal maar de criteria kwaliteit, betaalbaarheid en benaderbaarheid zijn bepalend in de toekomstige visie.

Dantumadiel krijgt ‘het’ voor elkaar. De grote vraag is wat dat ‘het’ betekent en hoe hier in de toekomst uitvoering aan wordt gegeven?
Wij horen graag wat jij belangrijk vindt en van een gemeente verwacht!

Reageren?
Jan Jitse Visser, fractievoorzitter CDA Dantumadiel
jjvisser@dantumadiel.frl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.