27 april 2020

De Saad: niet op punten, maar op cijfers verloren

Een bokser kan op punten verliezen. Maar bij een ieder voelt het als een zware k.o.

Daar waar De Saad vorig jaar nog ruim voldoende punten scoorde bij de Onderwijsinspectie, gaan de deuren na het schooljaar 2019-2020 definitief op slot. Verloren jawel en hoe wrang ook ……………..op cijfers, de macht van het getal.

Het aantal van 60 leerlingen werd er nodig geacht voor het behoud van de school, weliswaar in een samenwerkingsverband met andere scholengemeenschappen, maar toch. Uiteindelijk werden het er slechts 33 nieuwe aanmeldingen.  Naast het banenverlies gaat er met deze sluiting een begrip verloren in het dorp, de regio en een belangrijke voorziening voor onze gemeente.

Ondanks alle inspanningen van de directie en het stichtingsbestuur, want ook dat moet gezegd. Van dicht bij hebben wij daar als fractie van het CDA, in de achter ons liggende periode, altijd kennis van mogen en kunnen nemen in de gesprekken die we in alle openheid met de betrokkenen hebben gevoerd.

Voor dit moment en de nabije toekomst gaat vooral onze zorg uit naar het personeel en de leerlingen van De Saad. Voor de leerlingen (en ouders) die ooit bewust kozen voor De Saad is het zaak hun toekomst te borgen bij de keuzes die nu opnieuw moeten worden gemaakt. Hierin is uiteraard ook een monitorende taak weggelegd voor het bestuursorgaan van de gemeente en de gemeenteraad.

Na de dreun die het personeel kreeg te verwerken spreken we ook voor hen de wens uit dat zij binnen afzienbare tijd weer een nieuwe plek mogen vinden binnen het onderwijs.

Wij wensen allen in deze toch al bijzondere tijd en in de tijd die voor ons ligt alle kracht en sterkte toe.

 

Namens de fractie van CDA Dantumadiel,
Sietze Wijbenga 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.