05 februari 2022

CDA Dantumadiel in actie voor snelle huisvesting spoedzoekers!

Dantumadiel – februari 2022 Een eigen woning is met name voor starters en jongeren die voor het eerst het huis uit gaan door de stijgende huur- en koopprijzen onbereikbaar. Het CDA vindt daarom dat het college in actie moet komen. Sterker nog: CDA Dantumadiel zou dit graag als speerpunt in de nieuwe raadsperiode vanuit het college oppakken! Om dit pleidooi kracht bij te zetten stonden er op zaterdag 5 februari 2022 als aftrap van de CDA-verkiezingscampagne 12 koepeltentjes nabij Damwâld.  

Flexibele woonvormen
Woordvoerder wonen & bouwen en lijsttrekker Sietze Wijbenga: “In Dantumadiel zijn er aanzienlijke wachttijden voor sociale huurwoningen waardoor met name spoedzoekers in de knel komen. Nieuwbouwprojecten duren over het algemeen lang. Daar kunnen starters, maar ook mensen die in de problemen komen na bijvoorbeeld scheiding, ziekte of ontslag, niet altijd op wachten.” De CDA-fractie vraagt het college daarom om werk te maken van flexibele woonvormen en na te gaan of leegstaande panden voor deze doelgroep kunnen worden gebruikt.

Want vervolgt Sietze Wijbenga: “Zo wordt de reguliere gemeentelijke woningvoorraad niet aangetast, maar (tijdelijk) aangevuld met betaalbare woningen die ook andere woningzoekenden ten goede kunnen komen. Een ideale oplossing die de overspannen woningmarkt wat lucht geeft.

Passende huisvesting
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat er meer passende huisvesting komt om de aandachtsgroepen op de woningmarkt te helpen en stelt daar 50 miljoen euro voor beschikbaar. Gemeenten kunnen hier aanspraak op doen. Van het geld uit 2020 kregen 59 gemeenten een financiële bijdrage, waardoor zij op korte termijn bijna 12.400 woningen en woonplekken versneld kunnen opleveren. Het CDA vraagt het college in Dantumadiel dan ook nadrukkelijk om van deze kans gebruik te maken.

Kansen
Ook liggen er kansen voor geclusterd wonen voor ouderen en is met Aedes en VNG afgesproken om binnen twee jaar te starten met de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en de realisatie van 10.000 flexwoningen. Fractievoorzitter en lijstduwer Jan Jitse Visser: “Gezien de woningnood zouden we wel gek zijn om hier niet serieus werk van te maken. We hopen op een positieve reactie van het college.

Als aftrap van de CDA-verkiezingscampagne in Dantumadiel stonden er op zaterdag 5 februari jl. 12 koepeltentjes op de doorgaande weg tussen Damwâld en Dokkum. Met deze ludieke actie maakte het lokale CDA duidelijk dat de woningnood hoog is en nú aandacht vraagt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.