22 mei 2018

Een nieuwe collegeperiode in Dantumadiel

Een nieuw college van Burgemeester en wethouders in de gemeente Dantumadiel is deze week geïnstalleerd en daarmee start ook een nieuwe collegeperiode. Wij wensen het nieuwe college, samen met de ambtelijke ondersteuning, veel succes en wijsheid toe om onze mooie gemeente te besturen.

De afgelopen weken zijn behoorlijk intensief geweest voor alle partijen in de gemeenteraad. In een eerder bericht is verslag gedaan over het mislukken van de coalitieonderhandelingen tussen CDA, Sociaal Links en ChristenUnie op 21 april 2018. De volgende dag is de nieuw gevormde coalitie gestart die uit Gemeentebelangen, Sociaal Links en ChristenUnie bestaat.

Daarmee doet het CDA, als winnaar en grootste partij na de verkiezingen van 21 maart met bijna 30% van de stemmen, niet mee aan deze coalitie in Dantumadiel. Dat vinden wij vooral een enorme teleurstelling voor alle kiezers die hadden gehoopt op een coalitie met het CDA. Maar ook voor de inwoners die niet begrijpen waarom de grootste partij wordt buitengesloten. Aan de andere kant kunnen we ons ook voorstellen dat er bij sommigen een zeker winnaarsgevoel overheerst om eens een coalitie te hebben zonder het CDA, die al 40 jaar collegeverantwoordelijkheid draagt. Het is zeker geen zonde om eens buiten de coalitie te vallen, omdat in de oppositie een serieuze democratische plicht ligt. Maar een logisch moment om niet mee te doen in een coalitie was geweest als er sprake was van fors verlies van stemmen of je op inhoud als partijen elkaar niet kunt vinden. Van beide zaken was geen sprake, getuige de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en het concept coalitieakkoord wat er tussen CDA, Sociaal Links en ChristenUnie lag. Uiteindelijk ging het om het kostenplaatje voor de uitbreiding van de wethoudersuren (aantal FTE’s) dat het grote struikelblok bleek en wat voor de ChristenUnie van groot belang was. Als CDA hebben we ons hier tegen verzet en dat betekent dat we nu niet meedoen in de coalitie. In de raadsvergadering heeft het CDA zich dan ook tegen deze extra kosten gekeerd, die Dantumadiel vanaf deze collegeperiode aan haar wethouders gaat betalen á € 45.000,- per jaar. Wij vinden dit niet uit te leggen naar de samenleving omdat het bijdraagt aan een beeld dat de politiek vooral zichzelf verrijkt. Ondanks dat dit het eerste wapenfeit van het nieuwe college is, blijven wij geloven in een politiek die draait om het bereiken van idealen.

Als raadsleden van CDA Dantumadiel kijken we nu graag positief vooruit, om de stem van die 30% van de inwoners te laten klinken in de gemeenteraad. Daar willen we samen met andere partijen werken aan concrete resultaten om het verhaal van “Mei-inoar foarút” in te vullen. Met 5 enthousiaste raadsleden uit verschillende dorpen kunnen we op een constructieve manier veel betekenen voor onze inwoners. We weten ons daarbij gesteund door een grote groep vrijwilligers.

Dat we de daad bij het woord voegen, hebben we met een handreiking laten zien richting het nieuwe college door onze unanieme steun te geven aan alle drie wethouders. Want ondanks dat de wethouder van de ChristenUnie in de coalitieonderhandelingen het vertrouwen in het CDA heeft opgezegd, maakt nog niet dat wij geen vertrouwen in dit college hebben. In de politiek moet je het immers samen doen, daar gaan de mensen van CDA Dantumadiel de komende jaren aan werken: Mei-inoar foarút!

Jan Jitse Visser
fractievoorzitter CDA Dantumadiel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.