02 november 2020

'Geen verdere bezuiniging op muziekschool De Wâldsang'

Er komen geen verdere bezuinigingen vanuit Dantumadiel op streekmuziekschool De Wâldsang. Dat is de strekking van het voorstel van CDA, FNP en VVD bij de begrotingsbehandeling 2021, waarover de gemeenteraad een besluit zal nemen. De gemeente Dantumadiel wil structureel bezuinigen op De Wâldsang. De financiële consequenties hiervan zijn in 2021 voor de streekmuziekschool te overzien, maar gevreesd wordt voor verdere uitkleding in de toekomst en de effecten hiervan.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de leerlingen en docenten, maar ook voor de aanwas van korpsen en muziekverenigingen in Dantumadiel. CDA, FNP en VVD zien de waarde van het muziekonderwijs voor het jonge kind en willen de structurele bezuiniging nu omzetten in een incidentele bezuiniging. Daarmee is er financiële dekking voor de gemeente om een sluitende begroting te houden, maar blijft er ook perspectief voor De Wâldsang op lange termijn.

Eerder kwam Achtkarspelen al terug op haar plannen voor een bezuinigingsvoorstel op De Wâldsang. Zonder dit wijzigingsvoorstel van CDA, FNP en VVD zal Dantumadiel waarschijnlijk de enige gemeente zijn die de muziekschool, die actief is in 4 gemeenten, structureel zal gaan korten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.