28 januari 2019

Initiatiefvoorstel voor realisatie kelder jeugdsoos Feanwâlden

FEANWALDEN – De gemeente Dantumadiel neemt komende dinsdag een besluit over de bouw van een kelder voor de jeugdsoos in Feanwâlden. Dan spreekt de gemeenteraad in haar raadsvergadering over dit punt uit, dat op verzoek van FNP, VVD en CDA aan de agenda is toegevoegd.

In het initiatiefvoorstel vragen de drie partijen om in te stemmen met het verzoek van jeugdsoos De Gleonkoppen om een kelder te realiseren bij het nog te bouwen MFC in Feanwâlden en hiervoor eenmalig een bedrag van € 83.000,- voor vrij te maken. Sinds enige tijd praten de jeugdsoos, het dorpshuisbestuur en de gemeente Dantumadiel over de realisatie van een jeugdsooskelder, maar tot op heden zonder resultaat. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad daarom een hoorzitting georganiseerd op locatie, waar de situatie is bekeken en in Feanwâlden met de direct betrokkenen is gesproken. Na afloop is door de jongeren een bidbook gepresenteerd aan alle politieke partijen in de gemeenteraad.

Kelder
Jeugdsoos De Gleonkoppen wil graag een kelder realiseren onder het nog te bouwen MFC in Feanwâlden om het jongerenwerk in het dorp een eigen plek te bieden. De kosten hiervan worden geschat op € 150.000,-, waarbij het dorp en de jongeren zelf een groot deel zullen bijdragen. Een bedrag van € 83.000,- blijft over en hiervoor wordt een beroep op de gemeente Dantumadiel gedaan. Omdat de bouw van het nieuwe MFC binnenkort zal starten, wordt aan de gemeente om een spoedig besluit gevraagd. Met het initiatiefvoorstel geven FNP, VVD en CDA hier nu gehoor aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.