09 maart 2020

Inspiratieavond “Het Goede Leven” op 30 maart AFGELAST!

Het Goede Leven

Volgens CDA Dantumadiel is het tijd voor stilte, bezinning en verbinding in het publieke debat.

We leven in een jachtige tijd, waarin werkdruk, keuze- en studiestress en verhalen over mensen met een (dreigende) burn-out aan de orde van de dag zijn. De menselijke maat is soms ver te zoeken en het grote geld lijkt te regeren. Is dat wat we willen? Nee! We willen nu en voor de toekomst balans in onze samenleving. Daarom organiseert CDA Dantumadiel een openbaar toegankelijke inspiratieavond onder de titel “Het Goede Leven”.

Vanuit Nijkleaster Jorwert hebben wij ds. Hinne Wagenaar bereid gevonden om met ons in gesprek te gaan over dit bijzondere Fryske pioniersproject. Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en verbinding. We zijn onderweg naar een nieuw klooster in Jorwert (Fryslân). Een bijzondere plek, waar je je in alle rust kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijkertijd een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Daarnaast zal Harry van der Molen (Tweede Kamerlid) ons bijpraten over de notitie ‘Zij aan zij’. Harry schreef mee aan de notitie over het toekomstperspectief van het Nederland in 2030 vanuit het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Het is een uitnodiging om in discussie te gaan. Deze notitie kun je hier alvast lezen.

---
Update 18 maart: Tot nader order is de bijeenkomst afgelast. Op dit moment is er nog geen nieuwe datum vastgelegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.