26 september 2017

Klaas Agricola aanbevolen als burgemeester van Dantumadiel

De gemeenteraad van Dantumadiel heeft op 26 september 2017 de heer N.L. (Klaas) Agricola uit Dalfsen aanbevolen voor het ambt van burgemeester in de gemeente Dantumadiel. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief, zodra het Koninklijk Besluit getekend is.

Fries-om-útens
De heer Agricola, geboren en getogen in Reahûs als boerenzoon, heeft een katholieke achtergrond. Hij is 57 jaar oud, gehuwd en vader van twee dochters. Op dit moment is hij wethouder en locoburgemeester van de gemeente Dalfsen in de provincie Overijssel. Deze functie heeft hij sinds 2010 met momenteel onder meer Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Plattelandsontwikkeling in portefeuille. Eerder was hij werkzaam in de zuivelbranche en als manager in de agrarische dienstverlening, lid van de gemeenteraad en had hij diverse maatschappelijke functies. Agricola is Fries-om-útens en spreekt en verstaat de Friese taal. Hij gaat na de installatie in Dantumadiel wonen en het ambt als partijloos burgemeester vervullen.

Klaas Agricola over zijn aanbeveling: “Fryslân zit verankerd in ons hart en blijft trekken. Daarom ben ik erg blij en vind het een groot voorrecht dat ik ben voorgedragen als burgemeester van Dantumadiel. Ik werk  graag met college, gemeenteraad en inwoners aan een mienskip waar mensen zich thuis voelen”.

Vertrouwenscommissie
De aanbeveling is gedaan door de gemeenteraad van Dantumadiel, na een advies van de vertrouwenscommissie. Deze commissie bestond uit de fractievoorzitters van alle zeven partijen in de gemeenteraad, bijgestaan door een secretaris en de locoburgemeester en gemeentesecretaris als adviseurs. Op de vacature hebben 13 kandidaten gereageerd.

Voorzitter Jan Jitse Visser namens de vertrouwenscommissie: “Inwoners, ondernemers en dorpsbelangen hebben met ons meegedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester. In Klaas Agricola zien wij het gezochte boegbeeld voor Dantumadiel. Iemand die dichtbij de mensen staat en verbinding buiten de gemeentegrenzen zoekt. Dat hij ook nog Fries is en bestuurlijke ervaring in een plattelandsgemeente heeft, maakt hem bij uitstek geschikt”.

Verwacht wordt dat de nieuwe burgemeester begin december wordt geïnstalleerd. Tot die tijd blijft Sicko Heldoorn nog aan als waarnemend burgemeester.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.