11 januari 2021

Jan Jitse Visser blikt vooruit op 2021

Lokale omroep RTV NOF heeft een vooruitblik gedaan op het nieuwe politieke jaar 2021. Fractievoorzitter Jan Jitse Visser is gevraagd om vooruit te kijken naar de ontwikkelingen voor komend jaar, wat er in Dantumadiel moet gebeuren en wat de inzet van het CDA zal zijn.

Jan Jitse Visser: "Het belangrijkste wat er nodig is in Dantumadiel is perspectief. Perspectief hoe het verder gaat. Naast de Coronaperiode die veel onzekerheid voor mensen brengt, is er nog steeds onduidelijkheid hoe het op lange termijn komt met de gemeente Dantumadiel. Er zijn nog steeds forse financiele tekorten en er is geen ruimte voor nieuw beleid. De onderlinge verhoudingen in de lokale politiek zijn moeizaam en er is een grote kloof tussen de coalitie en de oppositie. Ook met buurgemeente Noardeast-Fryslân kwam het afgelopen jaar tot een forse crisis over de ambtelijke samenwerking. Dat vinden wij heel jammer. Onze inzet als CDA voor komend jaar zal daarom zijn: vertrouwen. Inwoners mogen vertrouwen hebben in de gemeente en partijen onderling moet elkaar weer gaan vertrouwen. In dat opzichte hebben we al kleine lichtpuntjes gezien, die hoop geven dat 2021 dat vertrouwen ook kan geven. Uiteindelijk doen we dit politieke werk niet voor onszelf, maar voor de inwoners van Dantumadiel die op ons mogen rekenen"
 

CDA Dantumadiel is daarom positief over de kansen voor het nieuwe jaar, ondanks dat we beseffen dat we nog in een hele zware tijd zitten. Corona heeft invloed op ons allemaal en geeft economisch, sociaal en maatschappelijk een enorme druk. De komende tijd gaan we constructief kijken hoe we die druk kunnen verlichten - in de hoop dat dit in een goede samenwerking tussen het college van B&W en de totale gemeenteraad mogelijk is.


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.