12 maart 2022

‘Moaiste skoalle fan Fryslân jout gjin krimp!’

Damwâld – Een CDA-delegatie bracht onder leiding van lijsttrekker Sietze Wijbenga een waardevol werkbezoek aan cbs De Sprankeling in Damwâld. Directeur Martin Boersma vertelde honderduit over de nieuwe Campus Damwâld, het uitblijven van krimp en ook over plannen voor nóg mooier onderwijs in Damwâld.

Boersma is alweer ruim een jaar in dienst bij pcbo Dantumadiel. Hij is directeur van cbs De Sprankeling. ‘Het voelt als thuiskomen.’, laat hij zich ontvallen. Dat is in zekere zin ook zo. Martin Boersma stond in het begin van zijn rijke onderwijscarrière bijna 6 jaar voor de klas als meester op cbs De Bron - deze school is inmiddels opgegaan in cbs De Sprankeling - in Damwâld. Na verschillende klussen in zowel het basis- als in het voortgezet onderwijs, koos hij vorig jaar opnieuw voor Damwâld.

De Sprankeling is gehuisvest in de prachtige nieuwe Campus Damwâld. Het gebouw ziet er geweldig uit. ‘Er is door mijn voorganger écht nagedacht over hoe je een moderne school goed vormgeeft. Het gebouw geeft rust, overzicht en daagt onze leerlingen enorm uit.’, aldus de enthousiaste directeur. Eén van de onderwijskundige speerpunten is het leesonderwijs op de school. Boersma zegt hierover: ‘Elk kind ongeacht zijn of haar IQ kan leren lezen. Hier voel ik als directeur echt onze maatschappelijke taak als dorpsschool. Het is zaak dat kinderen in de groepen 3 en 4 échte leesmeters maken. Dat doen we ook samen met ouders, zo hebben we een betrokken groep leesouders die ons op gezette tijden helpen.’.

In reactie op vragen van CDA-lijsttrekker Sietze Wijbenga, geeft directeur Boersma aan dat er echter ook uitdagingen zijn voor zijn school. Zo is er momenteel veel te weinig ruimte. De school is gebouwd om ongeveer 290 leerlingen te kunnen herbergen. Op dit moment zitten er bijna 330 leerlingen op cbs De Sprankeling. ‘Het stichtingsbestuur van Campus Damwâld heeft ons geweldig geholpen hierbij. Zo heeft men aangeboden om de kantine van de sporthal te kunnen gebruiken als leslokaal. Dit is echter niet ideaal. Zeker niet voor de komende jaren.’, vertelt Boersma. Een tijdelijk probleem is het ook zeker niet, verzekert Boersma de CDA-ers. Hij geeft aan dat er op dit moment een kleine 30 peuters op de wachtlijst staan in Damwâld om gebruik te kunnen maken van de peuteropvang. Daar komt nog bij dat er in Damwâld een ‘coronababyboom’ verwacht wordt. De wachtlijst zal de komende jaren groeien is de verwachting.  

De moaiste skoalle fan Fryslân hat gewoan romtegebrek!’, zegt Boersma lachend. Daar komt nog bij dat de school ook nog toekomstambities heeft. Zo vindt Boersma het doodzonde dat een dorp als Damwâld, na het vertrek van Mavo De Saad, geen ‘eigen’ voortgezet onderwijs meer heeft. Er liggen wellicht kansen om vanuit Damwâld zogenaamd 10-14 onderwijs vorm te gaan geven. Of dat ervan komt is nog maar de vraag, maar het zou een aanvullende ruimtevraag voor onderwijshuisvesting opleveren. Boersma realiseert zich echter ook dat er in Dantumadiel meer plannen zijn voor onderwijshuisvesting. ‘Damwâld lijkt na Feanwâlden en Driezum/Wâlterswâld weer even onderaan het lijstje te belanden bij de gemeente. Dat is logisch, want alle dorpen willen een stukje van de taart. Jammer is het echter wel, omdat cbs De Sprankeling simpelweg te klein gebouwd is. Het lijkt erop dat de leerlingprognose gewoon niet klopte destijds bij de planontwikkeling. Ik hoop dat we daar van leren met elkaar.’, tipt Boersma de CDA-delegatie.

Listlûker Sietze Wijbenga geeft in zijn dankwoord richting Martin Boersma aan dat er vanuit CDA Dantumadiel blijvende aandacht zal zijn voor cbs De Sprankeling, óók na 16 maart a.s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.