21 september 2019

Mobiel bereik platteland moet beter

Het gebruik van een mobiele telefoon neemt nog steeds toe. Het is van groot belang dat je overal in Nederland dan ook een goed bereik hebt. Dit is echter niet het geval. Op het platteland en dan met name in het noorden en zuiden van Nederland, zijn er nog te veel ‘witte vlekken’, waar je geen of een slecht bereik hebt. Rinsumageast is een voorbeeld van zo’n ‘witte vlek’.

Als raadslid van de gemeente Dantumadiel heb ik op 20 februari 2018 mondelinge vragen gesteld met betrekking tot de slechte mobiele telefonische bereikbaarheid in Rinsumageast, maar ook in andere dorpen in Dantumadiel speelt dit. Het wordt veroorzaakt door het ontbreken van een gsm-mast in of in de nabijheid van deze dorpen. Het antwoord van het college van Dantumadiel luidde destijds, dat het plaatsen van een gsm-mast niet op het bordje ligt van de gemeente. Inwoners van Dantumadiel dienen een en ander, eventueel in samenwerking met dorpsbelang, zelf met KPN te realiseren.

Gelukkig denkt de burgemeester van Dantumadiel, Klaas Agricola, hier inmiddels anders over. In een bijeenkomst op 13 november 2018 met de besturen van dorpsbelangen in Dantumadiel gaf hij aan dat een goede mobiele telefonische bereikbaarheid overal in de gemeente, uit het oogpunt van veiligheid, van groot belang is. Iedereen moet bij calamiteiten alarmnummer 112 kunnen bereiken. De burgemeester heeft destijds de toezegging gedaan dat hij persoonlijk een en ander met KPN zal gaan oppakken. Onlangs vroeg ik de burgemeester naar de stand van zaken en daaruit bleek dat hij een aantal gesprekken heeft gehad met de regiodirecteur van KPN voor Noord-Nederland.

Wat speelt er echter? Een flink aantal jaren geleden – wellicht meer dan vijftien jaar – zijn politiek Den Haag en KPN overeengekomen dat een dekking van 80 procent voor geheel Nederland aanvaardbaar zou zijn. Met andere woorden, de politiek keurde het goed dat delen van het platteland in Nederland (20 procent) het mocht stellen zonder bereik of met slechte bereikbaarheid van de mobiele telefoon. Op zich was dat in die tijd, behoudens de nodige irritaties, geen groot risico. Immers lang niet iedereen had destijds een mobiel. Bovendien had iedere woning een vast toestel.

De wereld verandert in rap tempo. Ook de wijze van telefoneren verandert. Steeds meer gezinnen doen het vaste toestel van de hand. Bij calamiteiten kan dit dus in 20 procent van Nederland ernstige gevolgen hebben doordat het alarmnummer 112 niet (snel) bereikt kan worden, waardoor de hulptroepen (te?) laat ter plaatse kunnen arriveren. De voorbeelden zijn al te benoemen!

Burgemeester Klaas Agricola zet zijn inspanningen voor voldoende gsm-masten in Dantumadiel voort. Ik doe echter ook een krachtig beroep op politiek Den Haag om voor de mobiele telefoon binnen een redelijke termijn in Nederland een dekkingsgraad van 90 tot 100 procent te realiseren.

Klaas Houtstra,
Raadslid CDA Dantumadiel uit Rinsumageast.

Reageren? khoutstra@dantumadiel.frl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.