21 september 2017

Motie’s en emotie’s rondom het doelgroepenvervoer?

Twaalf september jl. was er een extra raadsvergadering. Aangevraagd door dhr. Bakker van de SGP. Het onderwerp was de aanbestedingsprocedure van de doelgroepenvervoer. In het begin van dit jaar is er al grote reuring geweest rondom dit onderwerp. De uitspraak van de rechter  heeft er toen toe geleid dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure moest worden gestart. Om deze nieuwe aanbesteding ging de extra raadsvergadering.

In een motie, ingediend door SGP, D82, LLD, PvdA en FNP, gaven de partijen aan, zorg te hebben voor het personeel van de vervoersbedrijven. In het kort ging het om de oude opov-regeling, die nu van kracht is, en de nieuwe aangescherpte opov-regeling. ‘ Opov’ wil zeggen dat het personeel van de ene vervoersbedrijf, die het werk  niet heeft gekregen, overgaat naar de andere vervoersbedrijf die de klus wel heeft gekregen. Omdat de CAO onderhandelingen nog niet afgerond zijn en er daarmee dus ook geen nieuwe CAO ligt, waarin de nieuwe opov-regeling van kracht gaat, moet de oude opov-regeling gebruikt worden.

De achterliggende gedachte, om de overgang voor het personeel, zo goed mogelijk te regelen, zijn we het als CDA fractie helemaal mee eens. Het probleem zat echter in de verval datum van de aanbesteding. Dit was maandag 11 september een dag voor de raadsvergadering. Tijdens een extra fractie vergadering hebben we een eigen motie opgesteld met het zelfde doel, die wel haalbaar en ook realistisch is.

In de raadsvergadering vertelde wethouder Bos ons nog eens heel duidelijk, dat het niet door laten gaan van deze aanbesteding, niet mogelijk is. Daarbij komt dat ze boven op de huidige oude opov-regeling vier extra stappen hebben gezet om het personeel zo goed en eerlijk mogelijk van vervoersbedrijf te laten doorstromen. Na de antwoorden van de wethouder op onze en andere vragen werd het duidelijk dat de motie van SGP, D82, LLD, PvdA en FNP, niet haalbaar was. Aan onze motie gaf wethouder Bos zijn volledige steun. Na een korte discussie gaf dhr Bakker aan dat zijn motie ook alleen als signaal functie kon dienen. Zo werden beide motie’s met algemene stemmen aangenomen en  goedgekeurd.

Afgelopen week werd duidelijk dat de aanbesteding voor het doelgroepenvervoer is gewonnen door de regionale taxibedrijven Taxi Waaksma, Taxi NOF, Dorenbos, VMNN en Taxi Postma. Daarmee lijkt deze aanbesteding door de colleges van B&W tot een goed einde te komen.

Adrie Slomp
Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.