29 september 2017

Nieuwe verhoudingen tussen Noardeast Fryslân en DantumadielDe ambtelijke fusie tussen de vier gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland is een feit. Misschien heb je het logo DDFK al eens voorbij zien komen op post van de gemeente. Maar wat is DDFK nu eigenlijk? En hoe komt het in de toekomst?

DDFK staat als afkorting voor Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. De vier noordoost Friese gemeenten die vanaf 1 januari 2017 hun complete ambtelijke organisatie met daarbij behorende middelen hebben ingebracht in dit samenwerkingsverband. Sindsdien vallen de ambtenaren formeel onder de Gemeenschappelijke Regeling DDFK, waarvan een bestuur de leiding heeft die bestaat uit de burgemeesters en wethouders van de vier gemeenten. Alleen de gemeentesecretaris en de griffier van de gemeenten blijven ‘achter’ in de gemeentelijke organisatie, omdat dit een wettelijke verplichting is. Elke gemeente is momenteel formeel nog zelfstandig en heeft dus ook nog een eigen burgemeester, een eigen college met drie of vier wethouders en een eigen gemeenteraad met soms wel 19 raadsleden.

Gemeente Noardeast Fryslân
Ondertussen maken drie gemeenten – Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel – zich op voor herindeling waarbij deze gemeenten ook bestuurlijk opgaan in één nieuwe gemeente vanaf 2019. Er hoeven voor deze gemeenten dan geen aparte gemeenteraden en aparte colleges te komen, maar er komt één nieuw sterk gemeentebestuur. De keuze hiervoor is gedaan om minder te hoeven te vergaderen, minder overhead te bezitten en de kracht om samen de regionale opgaven in te vullen. De naam van deze gemeente wordt Noardeast-Fryslân, zo lieten inwoners onlangs weten. Vanaf dan zal de complete ambtelijke organisatie (die nu nog DDFK heet) gaan vallen onder de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Vanaf 2019 zal dus de Gemeenschappelijke Regeling DDFK alweer op houden te bestaan.

En Dantumadiel dan, hoor ik je denken?
De gemeenteraad van Dantumadiel heeft besloten om wél mee te doen met de ambtelijke fusie, maar ondertussen ook zelfstandig te blijven met een eigen gemeenteraad, een eigen college en een eigen burgemeester. De ambtelijke organisatie van de gemeente Noardeast Fryslân zal ook het werk voor Dantumadiel gaan uitvoeren, zo is afgesproken. Immers, de gemeente Dantumadiel heeft zelf geen ambtenaren meer in dienst. Het is een unieke constructie die zijn meerwaarde nog moet bewijzen. CDA Dantumadiel heeft zich altijd tegen een ambtelijke fusie gekeerd die geen perspectief biedt op verder samengaan. Dat deden we in 2013, toen een meerderheid een ambtelijke fusie wou en dat deden we in 2016 toen dit besluit is bekrachtigd. Maar nu de democratische meerderheid dit wil, zetten we ons als fractie in om daarbinnen het beste voor de inwoners, bedrijven en dorpen van Dantumadiel te realiseren. Een gemeente is er immers niet om met zichzelf bezig te zijn, maar om goede dienstverlening te bieden aan bijvoorbeeld mensen die tijdelijk geen werk hebben, ondernemers met snode plannen, dorpen die de leefbaarheid willen aanpakken en kinderen of ouders die hulp vragen.

En de toekomst dan?
De ambtenaren van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân gaan dus het werk doen voor de gemeente Dantumadiel. Maar onder welke voorwaarden? Hoe gaan we dat betalen? Daarover moet nu onderhandeld worden door de colleges in een dienstverleningsovereenkomst. De gemeenteraad heeft haar wensen hiervoor aangegeven in de raadsvergadering van 19 september. CDA Dantumadiel heeft duidelijk aangegeven dat ze graag met de nieuwe gemeente willen evalueren óf dit wel een ideale constructie is. De meerderheid steunde deze wens om in 2021 een diepgaande evaluatie van de ambtelijke fusie te doen. Tot die tijd zal er nog veel tijd nodig zijn om alles organisatorisch en bestuurlijk goed af te stemmen tussen Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Als stabiele coalitiepartij én in het besef dat de toekomst voor ons ligt, zal CDA Dantumadiel hierin haar verantwoordelijkheid nemen door de belangen van inwoners, bedrijven en dorpen voorop te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.