21 januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst: Mei-inoar foarút yn 2019


Afgelopen week was er de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Dantumadiel, waar voorzitter Paulus Strikwerda een goed gevulde zaal welkom kon heten in MFC De Beijer in Rinsumageast. Een laagdrempelige avond om samen als christendemocraten vooruit te kijken naar een nieuw jaar dat voor ons ligt en waar politiek, lokale ontwikkelingen en gezelligheid hand-in-hand gaan.

Tijdens de informele avond gingen Attje Meekma (Sibrandahûs) en Aebe Aalberts (Damwâld) nader in op hun motivatie als kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Voor het eerst sinds jaren staan er twee kandidaten uit onze gemeente op een verkiesbare plek voor een zetel in het provinciaal bestuur. Een bewijs dat er voldoende talent en kracht aanwezig is binnen CDA Dantumadiel.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst kon ook kennis worden gemaakt met de beoogde nieuwe voorzitter van het afdelingsbestuur. Binnenkort wordt deze functie, samen met andere vacant gekomen functies in het afdelingsbestuur, via een ledenvergadering formeel benoemd.

Een boeiende campagne voor verkiezingen van de provincie, het Wetterskip en het Europees Parlement liggen komend jaar voor ons, veel ontwikkelingen binnen de gemeente Dantumadiel vragen om onze inzet en tegelijk hebben we iedereen nodig, in de eigen familie, in de buurt, in de politiek, in de samenleving. Dus wat het jaar ook gaat brengen, we zeggen "Mei-inoar foarút yn 2019!".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.