25 januari 2021

Ondernemers OZB vrijstelling geven vanwege Corona

Het coronavirus heeft grote impact en blijft nog een tijd lang gevolgen geven. Ook ondernemers worden met een forse omzetdaling of zelfs sluiting van hun zaak geconfronteerd. Het CDA zoekt naar steun vanuit de gemeente Dantumadiel voor deze getroffen ondernemers door vrijstelling van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) mogelijk te maken. In de raadsvergadering van dinsdag 26 januari komt de CDA fractie daarom met een motie waarin het college van B&W wordt opgeroepen deze steun vorm te geven in een Noodvoorziening Coronaschade.

Een voorstel is om de getroffen ondernemers ter compensatie van de lokale lasten – voor in ieder geval het gebruikersdeel OZB – vrijstelling te geven. De gemeente Dantumadiel heeft inmiddels forse bijdragen ontvangen van de Rijksoverheid, wat ter dekking hiervoor kan dienen.

Raadslid Sietze Wijbenga: “Het Coronavirus heeft sociaal, maatschappelijk en economisch veel gevolgen. Waar het kan doet de gemeente Dantumadiel al het nodige, maar we zien dat door de nieuwe maatregelen lokale ondernemers nog harder worden getroffen. Daarom vragen we het college te onderzoeken hoe eenmalig de lokale lasten voor die getroffen ondernemers te kunnen compenseren”. De motie is ook bij andere politieke partijen neergelegd met het verzoek dit te steunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.