30 september 2019

Op bezoek bij De Kazerne in De Westereen

16 september jl. bezocht ik als CDA raadslid een bijeenkomst, in het gebouw de Kazerne in De Westereen, met een niet alledaags breed uitgemeten onderwerp, nl. seksualiteit met als vraagstuk en thema; “voor seks hoef je geen relatie te hebben, …….toch?”  Stichting On Fire organiseerde deze avond deels vanuit een christelijke identiteit in samenwerking met het Scharlaken Koord uit Amsterdam, welke bekendheid hebben verworven door hun straatwerk, preventie en hulpverlening rond prostitutie bij meisjes en vrouwen.   

Onderling kunnen en durven we als mannen en vrouwen prima over dit onderwerp praten, maar met onze kinderen vinden we dit vaak raar en lastig. Toch is het juist onder tieners door de sociale media zeer actueel en horen ze niet alleen, maar zien ze vaak ook (te)veel. Deze avond was vooral bedoeld om hier openheid over te creëren en hoe hier praktisch mee om te gaan.

Want wat doe je bijv. als iemand in een chat vreemde vragen stelt? Hoe herken ik bijv. een loverboy? Horen liefde en een relatie bij elkaar? Weet ik mijn wensen en ken ik mijn grenzen? Allemaal vragen die tieners kunnen hebben. Maar welke vragen leven er bijv. bij ouders, verzorgers, leraren, jeugdwerkers? Wat weet mijn zoon, dochter, leerling over seks? Wat weet ik er eigenlijk zelf van? Hoe denk ik zelf over relaties? Hoe zit dat met online daten? Wat is sexting?

Het werd een levendige interactieve avond waarbij tevens vanuit de praktijk een viertal casussen werden voorgelegd ter behandeling in een groepssessie welke later ter discussie in breder verband tegen het licht werden gehouden. Uiteindelijk kon ieder huiswaarts keren met voldoende bruikbare tips en onderwerpen om verder thuis bespreekbaar te maken. Openheid creëert herkenning en is de sleutel tot het bereiken van een betere preventie. Dat kon in het slotakkoord unaniem worden vastgesteld.
Als CDA vinden we het een belangrijk thema om bewust en verantwoordelijk met jongeren hierover in dialoog te gaan.

Sietze Wijbenga,
Raadslid CDA Dantumadiel 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.