02 november 2017

CDA op bezoek bij De Schierstins in Feanwâlden

De entree van de Schierstins is geweldig, een mooie glazen foyer met een boomstam in het midden, leuke zitjes en een mooi uitzicht.   De toegang was verlicht met lantaarntjes met kaarslicht,  een en al een sfeer van oudheid. 

We werden hartelijk ontvangen door bestuursleden en de conciërge  Jaap van de Boon. Na de koffie kregen we een PowerPoint presentatie te zien over het wel en wee van de Schierstins.  Tentoonstellingen, lezingen, voorstellingen maar ook het trouwen in de Schierstins of een verjaardag vieren en zelfs koffie drinken na begrafenissen worden in de Schierstins  gehouden.

Maar dan het punt waar we eigenlijk voor komen, de financiën. De Schierstins krijgt subsidie van de gemeente. In 2015 moest er worden bezuinigd. Dit zou uitgestreken worden over 3 jaar. Ondertussen is er bij de Schierstins ook een mooie foyer aangebouwd door gelden die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente. Van eigen geld hebben ze de keuken een opknapbeurt gegeven, wat ook hard nodig was. Een mooie verandering van de Schierstins dat ook geld in het laatje zou moeten brengen door het gebruik van de foyer. Het laatste valt nog wat tegen en daarmee zijn we ook weer gekomen bij het minder krijgen van de subsidie.  In 2018 is het  niet mogelijk om minder subsidie te ontvangen. We hebben geen vet meer op de botten, zoals de voorzitter mevr. Hanneke Scherjon ons uitlegt. Dit omdat we ons spaargeld in de verbouw hebben gestopt en de opbrengsten van de foyer nog niet genoeg zijn.  We spreken af dat we hun verhaal mee naar de raadstafel nemen.  

Daarna hebben we de tentoonstelling in de Schierstins gezien. We worden rondgeleid en horen het verhaal van het ontstaan van de Schierstins in de kelder van de toren. We bezichtigen de andere ruimtes en komen tot de conclusie dat het geheel de moeite waard is om te bewonderen.                  

In de raadsvergadering van 31 oktober is met algemene stemmen de motie van het CDA aangenomen, om voor één jaar de bezuiniging op de subsidie op te schorten. Van het bestuur van de Schierstins wordt verwacht dat ze  met een goed beleidsplan komen en dat de communicatie met de gemeente optimaal moet blijven.


Adrie Slomp
Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.