28 februari 2018

Op werkbezoek bij zorgcentrum Talma Hûs Feanwâlden

CDA Dantumadiel was onlangs op werkbezoek bij Talma Hûs in Feanwâlden, een bekend zorgcentrum met een regionale functie. De fractie is ontvangen door de teamcoaches Wilma Uitterdijk en Wopkje Mollema in het gezellige 'brûn kafee' in de winkelstraat.

Talma Hûs is een psycho geriatrisch verpleegcentrum  met veel expertise op het gebied  van dementie. Bewoners hebben naast dementie ook de nodige lichamelijke beperkingen. Ook merkt men een toename als het gaat om psychische klachten.  Hierdoor is sprake van veelal complexe zorg. Talma Hûs wil deze complexe zorg op maat verlenen. Dus afgestemd op de vraag en behoefte van de bewoner.

Talma Hûs valt onder de paraplu van Elkander. Elkander valt net als Palet en De Friese Wouden onder de paraplu van de Kwadrantgroep als overkoepelende organisatie. Door het faillissement van de Pasana Zorggroep, heeft het een moeilijke tijd achter de rug met de reorganisatie maar nu is er weer regelmaat en rust op het werk. Er is een enthousiaste groep medewerkers die de nodige zorg kunnen bieden. Binnen de organisatie wordt intern opgeleid voor de nodige functies en er is een groot aanbod van cursussen die door personeel gevolgd kunnen worden waardoor de medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de zorg en hun deskundigheid vergroot wordt. Verder zijn er diverse medewerkers welke extra zijn geschoold op bepaalde specifieke gebieden, de zogenaamde aandachtsvelders. Mensen willen graag binnen de organisatie werken en op dit moment is er nog geen gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel.

Talma Hûs is gemoderniseerd met een grootste gedeelte nieuwbouw (17 jaar oud) en sinds kort is de laatste "oude" afdeling gesloten. Deze gedeeltes van het huis en de oude "zusterflat" worden op termijn afgebroken. Momenteel wordt er weer geïnvesteerd door Elkander door verbouwingen en grote schilderwerken .

Het verpleegcentrum heeft 136 bedden met voor iedere bewoner een eigen kamer.  Hier zorgen de medewerkers voor een aangenaam verblijf en de nodige zorg voor de bewoners. De verpleeghuiszorg valt onder de Wet Langdurige zorg.  Ook is er een afdeling voor dag verzorging, hier komen  mensen van buiten enige dagdelen dag verzorging volgen.  Dit voorziet in een behoefte om de zware taak van de mantelzorgers te verlichten. De dagverzorging valt, als het gaat over de financiering, onder de WMO. Hiervoor, als er sprake is van financiële bijdrage, is de gemeente verantwoordelijk. De bewoners komen na een indicatie binnen en worden dan eerst goed geobserveerd  door een multidisciplinair team. Voor een optimale zorg en woonbehoefte  worden afspraken  vastgelegd in een zorg dossier. Hoofdzaak is dat er wordt gewerkt vanuit de visie wonen – welzijn en zorg.

De meeste bewoners komen uit de gemeenten Dantumadiel, Dongeradiel en Tytsjerksteradiel maar ook, als familie of mantelzorger hier wonen, van ver. De bewoners wonen allemaal in groepen van 15 a 16  bewoners in het huis wat een gesloten huis is met heel veel ruimte voor de bewoners zowel binnen als buiten waar een mooie binnentuin is en een binnentuin met beesten.

Een wens is wel dat van een gesloten huis in een dorp meer een open huis tot stand kan komen met meer interactie van het dorp en gemeente. Dit zou kunnen door meer welzijnsinstellingen te verbinden met Talma Hûs en het huis een meer open karakter te geven,  de nieuwe plannen van de KIK Feanwalden met een park aan het huispark kan dit bevorderen. Hier liggen de komende periode nog wel kansen om deze groep bewoners van de gemeente een volwaardige woonplek te bezorgen.

Na een zeer interessant gesprek en een rondleiding heeft CDA Dantumadiel de medewerkers van Talma Hûs hartelijk bedankt voor de duidelijke uitleg en rondleiding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.