01 oktober 2020

Opening nieuwe Campus Damwâld

Begin van het schooljaar mochten de kinderen van Damwâld naar hun nieuwe school. Spannend zo’n mooi nieuw gebouw en o zo groot. Je kunt er wel in verdwalen. Waar is mijn klas en hoe vind ik de spullen en dingen die ik nodig heb. Alles is anders en nieuw. Ook het schoolplein ziet er fantastisch uit. Een beleef tuin, hangen springen en rollebollen. Je wordt er wel een beetje vies van de zwarte grond, want het gras is nog niet goed aangelegd.

Mooi vinden de kinderen het. Ze stralen op het schoolplein en wijzen me de weg, als ik kom aanlopen om naar de officiële opening van de school te gaan.

24 september werd de school geopend door de commissaris van de koning, de heer Brok. Eerst werd door verschillende mensen verteld hoe de gang van zaken is gegaan rondom de start van dit grote complex. Veel mensen zijn er bij betrokken. Wethouder, gemeenteraad, ambtenaren, Architect, bouwondernemer, schoolleiding/bestuur maar ook veel vrijwilligers. Het moest een school/sportcomplex worden van de ‘mienskip’. Dat is gelukt. Het eigendom en beheer van de campus zijn ondergebracht bij een stichting. Vrijwilligers en schoolbestuurders hebben hier zitting in. Deze vier vrijwilligers werden voorgesteld en konden vertellen wat hun inbreng was en is. Met hun expertise hebben ze allerlei subsidies binnen kunnen halen en gezorgd dat het mogelijk is om een beheerder op de campus, te kunnen betalen.

Wat jammer genoeg niet mogelijk bleek, is dat de school niet door deze ‘mienskip’ is geopend. Een buurtbewoner, een vrijwiller en een leerling. Op die manier was woord en daad gelijk geweest. Maar wij hopen dat de 'mienskip' van Damwâld de komende jaren volop kan genieten van hun prachtige Campus.

Adrie Slomp,
raadslid CDA Dantumadiel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.